0903.60.06.60
MENU

Massage Khang Phát Tài

Địa chỉ: 63 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phước Hiệp, Thành Phố Bà Rịa

Email: massagekhangphattai@gmail.com

Điện thoại: 0903.60.06.60

Fax:

Website: massagekhangphattai.vn

Liên hệ

Massage Khang Phát Tài

 

Hotline02543 74 2525

Emailmassagekhangphattai@gmail.com

Địa chỉ: 63 Nguyễn Đình Chiểu, P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa

0903.60.06.60
Quản lý
0903.60.06.60
massagekhangphattai@gmail.com